Bådforsikring

Gennem vores forsikringsmægler kan vi tegne bådforsikringen hos forskellige forsikringsudbydere på markedet. Bådforsikring kan bestå af flere dele f.eks.:

 • Kaskoforsikring (mulighed for udvidet motordækning)
 • Ansvarsforsikring
 • Ulykkeforsikring
 • Retshjælpforsikring

Kaskoforsikring

Hvad er en kaskoforsikring til fritidsbåde:

Created with Sketch.

En kaskoforsikring er ikke et lovkrav - denne forsikring giver dog sikkerhed af ens værdier.  Kaskoforsikring dækker skader, man som bådfører påfører eget fartøj eller udstyr.  Typiske eksempler på kaskoskader er:


 • Skader grundet storm, lyn etc.
 • Brandskader
 • Skader forårsaget af tyveri og hærværk
 • Kollisionsskader (grundstødning etc.)


Under sejlads stødte du på grund og drevet blev beskadiget? Grundstødning er dækket af kaskoforsikringen. Der må naturligvis ikke være tale om "grov uagtsomhed", såsom tilsidesættelse af den nødvendige grundighed der kræves ved færdsel på vandet. I et sådant tilfælde kan et forsikringsselskab reducere skadesummen.

En kaskoforsikring dækker endvidere bådens inventar og sædvanligt udstyr som mast, rig, sejl, kaleche, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter og andet fastmonteret udstyr og genstande.

Det er vigtigt, at man fastsætter værdien for båden korrekt, så du ikke er underforsikret, og dermed ikke kan få fuld erstatning ved en skade. 

Det bør en kaskoforsikring indeholde:

Created with Sketch.

Vi vil råde dig ikke udelukkende at sammenligne priser, men også selve dækningsniveauet da dækningsomfanget bør være mindst lige så vigtigt som prisen.  Efter vores vurdering bør en god kaskoforsikring indeholde:

 • Fast forsikringssum 
 • Nyt for gammelt uden fradrag
 • Definerede sejlområder
 • Bjærgningsomkostninger
 • Grundstødning eller kollision
 • Transportforsikret i sejlområdet
 • 12 måneders forsikringsdækning til vands og til lands 

Nyttig information:

Created with Sketch.

Det er dyrt at være bådejer, og diverse omkostninger ved bl.a. kaskoforsikringer giver bestemt ikke megen luft i sejlene. Club Maritim 09 GmbH sikrer at båden bliver hjemmehørende i Tyskland.  Vort koncept er unikt og enestående: Det giver mulighed for, at vi kan tegne forsikringsforholdet med tyske forsikringsafgifter.

Samhandelsreglerne i EU sikrer at man betaler gældende afgift i det land, hvor man erhverver produktet eller tjenesteydelsen. EU-lovgivning for forsikringsforhold siger netop, bådens tilhørsforhold – hvor båden er hjemmehørende – er afgørende for, hvor man i EU skal erlægge forsikringsafgifter. Det betyder, at en tysk båd efter tyske afgifts regler og en dansk båd efter danske afgiftsregler etc.

Prisen på en kaskoforsikring afhænger bl.a. af bådens værdi samt din egen sejlerfaring. Det kan det være en dyr udgift, hvis man har en stor båd. Men en kaskoforsikring er en god idé at have, hvis du er glad for din båd og dens værdi. 

Ansvarsforsikring

Hvad er en ansvarsforsikring til fritidsbåde:

Created with Sketch.

Ansvarsforsikring dækker de skader, man påfører tredjemands ejendom.  Ansvarsforsikring til en båd fungerer typisk på samme måde som til f.eks. en bil. Ansvarsforsikringen dækker det beløb, som du kan blive pålagt, hvis du har forvoldt skade og skal erstatte noget. Det kan være, at du ved et uheld kommer til at sejle ind i en anden båd eller en genstand. Her vil din ansvarsforsikring gå ind og dække for udgifterne.

De fleste havne vil kræve, at du har en ansvarsforsikring på din båd, det er derfor altid en god idé at tegne en ansvarsforsikring, så du ikke skal betale et stort beløb for den skade, du har lavet, og kan benytte havnenes udstyr.

Det bør en ansvarsforsikring indeholde:

Created with Sketch.
 • Person- og tingskader
 • Miljø-skader
 • Kapsejlads
 • Forsikring mod uberettigede krav
 • Dækning ved brug af ekstraudstyr

Nyttig information:

Created with Sketch.
 • *Danmark: Personskade 27 Mio. DKR / ca. 3,7 Mio. € & tingskade 13,5 Mio. DKR / ca. 1,85 Mio. €
 • Italien: € 6.070.000 til person- og € 1.220.000 til tingskade 
 • Spanien: € 336.567 (€ 240.405 til personskade og € 96.162 til tingskade) 
 • Kroatien: 3,5 Mio. Kuna (ca. € 460.000) 
 • Grækenland: € 500.000 til personskade, € 150.000 tingskade und € 150.000 til miljø skade.


*Reglerne i Danmark betyder, at alle speedbåde med skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer skal være dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring. Har du ikke en ansvarsforsikring, må du ikke benytte fartøjet.  Føreren af fartøjet skal under sejladsen kunne dokumentere, at forsikringsforholdene er i orden. Under sejladsen skal man derfor medbringe et certifikat, som dokumenterer, at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring for fartøjet og dokumentation for, at præmien er betalt.

Ulykkeforsikring

Hvad er en ulykkeforsikring:

Created with Sketch.

Personulykkesforsikring dækker alle ikke navngivne personer, der deltager i sejlads, og ulykker i forbindelse med sejlads.  Ulykkesforsikringen dækker kort sagt ved pludselige hændelser, der forårsager en personskade.

Det bør en ulykkeforsikring indeholde:

Created with Sketch.
 • Dækning ved invaliditet
 • Dødsfald
 • Dækning af kosmetisk operation
 • Akuthjælp
 • Bjærgningsomkostninger i ind – og udland 

Retshjælp

Hvad er retshjælp:

Created with Sketch.

En retshjælpsforsikring dækker de udgifter, der er forbundet med en retssag.

Nyttig information:

Created with Sketch.

 Gennem vores engagement oplever vi til tider at forsikringsgivere nedsætter en erstatningssum. En nedsættelse eller afvisning af en skade af erstatningssummen er ethvert forsikringsselskab berettiget til, hvis de mener der er tale om grov uagtsomhed. 

 Jf. definitionen foreligger der grov uagtsomhed, hvis man tilsidesætter den nødvendige grundighed der kræves ved færdsel på vandet. ”... hvis forsikringstager forvolder skaden ved grov uagtsomhed, så er forsikringsselskabet berettiget til at nedsætte sin erstatning i forhold til alvoren i forsikringstagers skyld”. En sådan eller tilsvarende klausul er der i alle forsikringsbetingelser. 

Hvad venter du på? 
Få et uforpligtende tilbud!

Club Maritim 09 GmbH er hverken et forsikringsselskab eller forsikringsmæglere , men en servicevirksomhed for fritidssejlere, som stiller sejlerens ønsker og behov i fokus. Kunderelationen til os baseret på en pakkeløsning, der indeholder: registrering, forsikringsforhold og serviceydelser. Hvert tilbud er skræddersyet til hvert enkelt behov, vil vi anbefale dig at udfylde formular via vores hjemmeside så vi har alle oplysninger om båden og er i stand til at lave et uforpligtende tilbud.