Privat bådkøb- & salg

Vi giver dig, som vil købe eller sælge brugte både, nyttige råd. Vi har etableret et samarbejde med fagfolk som f.eks. en specialist indenfor bådjura i  Nordtyskland som kan hjælpe ved garantikrav eller lign.

Køb og salg - bistand fra fagfolk

Club Maritim 09 har etableret et samarbejde med specialister indenfor bådjura og sagkyndige bådfolk i Nordtyskland!

Prøvesejlads

Created with Sketch.
 • Maskin(er) startadfærd, gearkassefunktion
 • Test under belastning: test af temperatur, udvikling af ydeevne,
 • Udstødningsfarve, skiftebarhed, vibrationer, olie- og vandlækager
 • El/elektronik: funktionstest
 • Skrogets tæthed
 • Sejlbåde: Undersøgelse af struktur under belastning, placering af sejl (så vidt muligt).

Profesionel vurdering 

Created with Sketch.

Vores erfaring viser, at ingen båd er uden fejl. Vore partner navngiver dem og beregner omkostningerne ved fjernelse/reparation. Så du ved hvilke omkostninger der stadig kan opstå og bruger denne viden i prisforhandlingerne med sælger.

 • Skrog, ror, aksel/sejldrev og undervandsskrog: tjek for
 • Fugt, slitage, tegn på skader.
 • Dæk: Kontroller for fugt, strukturelle skader, slitage. Vindue,
 • Luger, beslag: funktionskontrol, skader.
 • Interiør: Tjek for tilstand, strukturelle defekter, behov for udskiftning (f.eks.
 • søhaner)
 • Maskin(er)/transmission: kontroller for utætheder, oliens tilstand, vedligeholdelseshæfte
 • El/elektronik: tjek for tilstand og funktion (så vidt muligt)
 • Rig og sejl: tjek for tilstand og behov for udskiftning (hvis muligt)
 • Dokumenter: bådlicens, CE-overensstemmelseserklæring, bevis for moms
 • Prissætning af båd

Juridisk tjek af købekontrakt 

Created with Sketch.

Gennemgang af bådkøbekontrakt på tysk eller engelsk.  Omfatter et tjek for grundlæggende risici og afvigelser fra sædvanlige standarder og en generel anbefaling til handling.

Juridisk udkast til købekontrakt

Created with Sketch.

Udkast til en købskontrakt for købere eller sælgere på tysk eller engelsk på grundlag af tysk lov.

Juridisk rådgivning af garantikrav

Created with Sketch.

Undersøgelse af garantikrav efter køb af en båd og opdagelse af fejl med en systematisk analyse af tænkelige reklamationsgrundlag og en konkret risikovurdering og anbefaling.

Nyttige råd

til dig som vil købe en båd.

CE-konformitetserklæring 

Created with Sketch.

Både bygget efter 16. juni 1998 skal have en konformitetserklæring (declaration of conformity). En konformitetserklæring kræves ifølge en EU-forordning, der anvendes for at skabe en ensartet norm for bygning at fritidsbåde. Enhver bådebygger, der ønsker at sælge både i EU, er forpligtet til skriftligt at dokumentere, at hans både opfylder gældende normer. 
 Som identifikation for den enkelte båd udstyres bådene med et HIN-nummer (HIN, hull idenfitication number) på dansk skrognummer. Der findes ikke to både med samme HIN-nummer. HIN-nummeret er støbt ind i skroget - normalt agter i vandlinjen på styrbords side.

Moms betaling

Created with Sketch.

Myndighederne indenfor EU – herunder også Danmark, stiller krav om at man skal kunne dokumentere at der er betalt moms på båden hvis båden er solgt til privat ejerskab. 

Da de danske myndigheder i lighed med øvrige toldmyndigheder indenfor EU kontrollerer for momsbetaling, kan vi derfor kun anbefale, at der betales moms af indkøbet. Du kan forslå sælger at få reduceret købsprisen med det der svarer til momssatsen hvor du ønsker at betale momsafgiften.  
Club Maritim 09 stiller ingen krav om at der er betalt moms. Din risiko er ved kontrol (uden betydning om det er en dansk eller tysk registreret båd), at den kontrollerne myndighed vil stille krav om momsbetaling. Hvis ikke dokumentationen er til stede, risikerer du – at blive opkrævet momsbetaling baseret på bådens nuværende værdi. 

Ejerforhold

Created with Sketch.

Hvem ejer den brugte båd, og har sælgeren ret til at sælge den?

 • Undersøg, om båden er registreret i et skibsregister.
 • Undersøg, om båden står som sikkerhed for bl.a. bank, leasingselskab, arv eller krav fra tredjepart.
 • Har sælgeren dokumentationen i orden? 

Betaling

Created with Sketch.

Ved privatkøb gælder betaling mod vare. Man skal som i alle andre af livets forhold være opmærksom på, at ikke alle har samme opfattelse af, hvordan en "ordentlig købmand " opfører sig.
Det er ikke altid klogt at yde en forudbetaling, uanset hvor forlokkende et tilbud der er tale om. Ej heller med en betaling til en spærret konto kan en køb anbefales.

Købes båden fra en virksomhed, borger dette ikke for, at man ikke kommer ud for problemer. Her gælder det ligeledes, at man ikke skal være naiv, og man skal sikre sig, at man handler med en reel og ordentlig sælger.
En sælger, der f.eks. kun oplyser et mobilnummer og ellers er sparsom med øvrige oplysninger om firma og adresse, er ikke ubetinget tillidsvækkende. Her gælder som i alle andre forhold, at man bevarer fornuften og holder hovedet koldt.

Pas på hvis...

Created with Sketch.
 • Sælgeren kan ikke fremvise båddokumenter, købekontrakt eller slutseddel.
 • Momskvittering mangler.
 • Skrognummer eller byggenummer mangler eller er blevet ændret.
 • Sælgeren kan kun kontaktes via mobiltelefon 

Stjålene både

Created with Sketch.

Klik her for at se oversigten over stjåle både


Club Maritim 09 GmbH respekterer og tillægger det stor værdi, at vore kunder kan slappe af og nyde sejlerlivets glæder. Bådservicen bygger på at yde 100% service for vore kunder i alle forhold. Som servicevirksomhed sikrer vi vore kunders interesser i alle relevante forhold som fritidssejlere. Vi sørger for korrekt dokumentation, registrering af båden i det tyske skibsregister, den korrekte og nødvendige bådforsikring samt mange andre ydelser, som man oppebærer som kunde hos os.