Bådskader & ulykker

Uheld sker oftest, når man mindst venter det. Når uheldet er ude, er det godt at være kunde hos Club Maritim 09. Vi er den rigtige partner i alle forhold som fritidssejler! Som medejer og forsikringstager af båden har vi den umiddelbare juridiske ret til at overtage ”slæbet” og er for alle implicerede den korrekte forhandlingspartner - det stiller vores kunder stærkere!

Grundregler ved bådskader & Ulykker til søs...

Grundlæggende:

Forsikringsgiveren skal informeres skriftligt hurtigst muligt efter at skaden er indtruffet, hvis skaden overstiger selvrisikoen og involvering af forsikringsselskabet ønskes. Du har som medejer og skipper pligt til at medvirke at begrænse skadens omfang mest mulig. Ved skader såsom vandindtrængning skal båden op af vandet hurtigst muligt.  

Trin 1: Prof. gennemgang af skaden & tilbud

Kontakt et nærliggende værft og bed dem gennemgå skaden og skadens omfang og udarbejde et detaljeret tilbud/ overblik over skaderne. Hvis værftet skønner at båden skal op af vandet dels for at begrænse skaden og dels af hensyn til reparation er man pligtig til at få båden op hurtigst mulig.

Trin 2: Skadesbeskrivelse

Der skal udarbejdes en skadesanmeldelse, der beskriver skadesforløbet. Hver omhyggelig når du udfylder den. Desto flere informationer, der fremgår (herunder skitser etc.) i skadesanmeldesen desto hurtigere forløber skadesbehandlingen

Trin 3: Dokumentation Fotos, skitser mm.

Tag så mange identificerbare og brugbare fotos som muligt hvor man kan se hele båden og nærbilleder af skadestedet. Skitser, plotterbilleder etc. er ligeledes en hjælp for at underbygge skadesbeskrivelsen.

På basis af skadesbeskrivelse, tilbud, fotos, etc. vurderer forsikringsselskabet fremgangsmåden til skadesbehandlingen. Forsikringsselskabet skal have mulighed for at besigtige skaden inden denne udbedres.

Uddrag af Bådværfter i området

...Værfter hvor vi bl.a. har ladt vores både reparere efter en skade.

Nordtyskland

Created with Sketch.

Bootswerft Heuer GmbH | www.bootswerftheuer.de | Hamborg

 • Udskiftning af tåbøjlen efter kollisionsskade (18-19)


D-marina-team GmbH | www.marina-team.de| Oldenburg

 • Ankervalsebeslag med ruller (15-15)


Bådebyggeri Borjau | www.bootsbau-bourjau.de | Glucksborg

 • Reparationer af alle former for skader på din båd, plastik reparationern


og mange flere...

Sønderjylland

Created with Sketch.

Midtjysk Flådetjeneste | Vejle

 • Motorreparation (20-05)


Vejle Yacht Service APS | Vejle

 • Reparation af fribord og stilk efter brud (20-07)


Luffe Yachts ApS | www.luffe.com | Kolding

 • Reparation af gelcoatskader efter en kollision (19-07)


Rudes Propeller ApS | www.rudepropeller.dk | Kolding

 • Udskiftning af propel efter jordforbindelse (20-11)


Schultz Sejlmageri | www.schultz-kalecher.dk | Kolding

 • Flybridge stormskadereparation (15-19)


X Yachts | DK-6100 Haderslev

 • Reparation af gelcoatskader efter en kollision (19-19)


Reese Marin ApS | www.reesemarin.dk | aabenraa

 • Reparation af gelcoatskader efter en kollision (18-22)


Skærbæk Yacht Service | www.yacht-service.dk | Fredericia

 • udskiftning af bovspryd / staevneplatform (19-01)


MJ værft augustenborg i/s | www.mj-værft.dk | Augustenborg

 • Reparation på skade i bund og rorhael (15-05)


Nordborg Baadebyggeri | www.nordborg-baadbyg.dk | Augustenborg

 • Reparation af gelcoatskader efter en kollision (16-13)


og mange flere...


Nord-og Midtjylland

Created with Sketch.

Mathis Værft A/S | www.mathis-as.dk | DK 9000 Aalborg

 • Reparation af søræling (18-10)
 • Reparation efter transportskade (17-21)
 • reparation af kølskade efter jordforbindelse (17-03)
 • Modernisering af interiøret efter branden (16-15)
 • Reparation af gelcoatskader efter en kollision (16-12)
 • Beskadiget køl Reparation efter jordforbindelse (18-24)
 • Beskadiget køl Reparation efter jordforbindelse (18-26)
 • Indbrudsskade på dør og propel (SK 20-04)


Thyborøn Sejlmageri ApS | www.sejlmager.dk | Thyboron

 • Indbrudsskade: Vogn og bord stjålet (17-10)


Sejlerbixen | www.sejlerbixen.dk | struer

 • Propelsamling efter tyveri (15-05)


Handbjerg Yacht Service | www.handbjergyachtservice.dk | handbjerg

 • Reparation af gelcoatskader efter en kollision (18-32)
 • Reparation af gelcoatskader efter en kollision (18-33)


Horsens Yachtværft | www.horsensvaerft.dk | Horsens

 •   Reparation af gelcoatskader efter en kollision (20-01) | 18-18


og mange flere...

Fyn

Created with Sketch.

 Walsteds Baadeværft

 • Reparation efter grundstødning  (SK 15-17) 
 • Reparation efter kollision (SK 19-03)
 • Reparation efter grundstødning (SK 19-06)
 • Reparation efter grundstødning (SK 20-14)
 • Reparation af gelcoatskader efter grundstødning (SK 21-04)
 • Reparation efter kollision (SK 21-10)
 • Reparation efter kollision (SK 21-16 /21-17)


  Kyster Marine

 • Raymarine Windinstrument (SK16-06)
 • Raymarin produkter efter indbrud (20-05)


 Egmose Marine Center

 • Søventil (SK 17-16)
 • Reparation af interiøret efter indbrud (SK 18-29)


og mange flere...

Sjælland

Created with Sketch.

Jakob Jensens Bådeværft

 • Reparation af mast og rig. Kollision med bro (   SK 17-11)  
 • Reparation af ror og gelcoatskade efter grundstødning (SK 18-21)
 • Reparation af gelcoatskader og fenderliste efter en kollision (SK 18-17)
 • Reparation af gelcoatskader efter grundstødning (SK 21-14)


  Humlebæk Bådeværft ApS

 • Reparation af køl efter grundstødning (SK 16-11
 • Reparation af gelcoatskader efter grundstødning (SK 19-12)
 • Reparation af gelcoatskader efter grundstødning (SK 21-30)
 • Reparation af gelcoatskader efter grundstødning (SK 22-04)


 MM Service

 • Reparation efter grundstødning (SK 19-14)
 • Reparation efter kollision (SK 21-02)
 • Reparation af propel efter grundstødning (SK 22-14)


 Sydsjællands Ship Service

 • Reparation af propel efter grundstødning (SK 18-28)
 • Reparation elektrik efter vandintrængning (SK 21-38)


 

og mange flere... 

Taksatorens opgave

Forsikringsselskabets taksator gennemgår det fremsendte materiale. Dette gøres for at sikre korrekte oplysninger til vurdering/udbedring af skader hos forsikringsselskabet.  Om en taksator bliver involveret i skadesprocessen, afhænger af forsikringsgiverens vurdering iht.  skadesbeskrivelse, tilbud, fotos.

Det kan også være at taksator arbejder i baggrunden og ikke har behov for kontakt til os grundet den fremsendte dokumentation. Gennem nutidens digitale hjælpemidler kan taksator også klare arbejdet fra "skrivebordet".

 Som medejer er vi for alle implicidere den korrekte samtalepartner- det stiller vore kunder stærkere! Denne fremgangsmåde betyder for vore kunder blot, at vi som medejer og partner tager ”slagsmålene”, hvis disse skulle opstå. Kunder af Club Maritim 09 skal blot underrette os og derefter fortsætte med at nyde sejlerlivets glæder.
Vi fører sammen med vor mægler dialogen med de enkelte selskaber. Vi sætter os 100% ind for vore kunder og sikrer gennem vor aktive indsats, at kunder af Club Maritim 09 kan fortsætte dagligdagen uden at skulle bekymre sig om at få skaden repareret på tredje parts eller egen båd.